ห้องพักรับรองในแบบต่างๆ

ห้องพักในแบบต่างๆ

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%992

กระท่อมริมสวนอเมซอลโชน  มี12 ห้องพักได้ 2 ท่าน/ห้อง สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน Air พัดลม TV ตู้เย็น Wifi %e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%991

กระท่อมริมสวนมี 19 ห้องพักได้ 2 ท่าน/ห้อง Air สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน Air พัดลม TV ตู้เย็น Wifi

cc

กระท่อมชิดชล มี9 ห้อง พักได้ 2 ท่าน สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน Air พัดลม TV ตู้เย็น Wifi

%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b8%9a1
เรือนหลุบพญาตั้งอยู่ริมแม่นำ้แควใหญ่(River Side) มี 14 ห้องนอนทั้งแบบ Standardและ VIP รองรับท่านลูกค้าที่ต้องการชมวิวแม่นำ้แควใหญ่

%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88
แพใหญ่สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน Air พัดลม TV ตู้เย็น Wifi มีจำกัดเพียง 1 หลัง แพริมนำ้ 2 ชั้น มี Karaoke 4ห้องนอน (River View)

%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%81
แพเล็กสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน Air พัดลม TV ตู้เย็น Wifi มีจำกัดเพียง 1 หลัง แพริมนำ้ มี 3 ห้องนอน (River View)

%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%87
แพกลางสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน Air พัดลม TV ตู้เย็น Wifi มีจำกัดเพียง 1 หลัง แพริมนำ้ มี 4 ห้องนอน (River View)

%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%94
บ้านริมหาดสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน Air พัดลม TV ตู้เย็น Wifi มีจำกัดเพียง 1 หลัง บ้าน2 ชั้น มี 4 ห้องนอน (River View)

%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%992
บ้านริมสวน2สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน Air พัดลม TV ตู้เย็น Wifi มีจำกัดเพียง 1 หลัง มี 2 ห้องนอน พักได้ 6 ท่าน

%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99-1
บ้านริมสวน1สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน Air พัดลม TV ตู้เย็น Wifi มีจำกัดเพียง 1 หลัง 1 ห้องนอนพักได้ 6 ท่าน

%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%84%e0%b8%a7
บ้านริมแควสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน Air พัดลม TV ตู้เย็น Wifi มีจำกัดเพียง 1 หลัง บ้าน2 ชั้น มี 4 ห้องนอน Conect (River View)

2014-12-17-22-38-59

บ้านริมผาสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน Air พัดลม TV ตู้เย็น Wifi มีจำกัดเพียง 1 หลัง บ้าน3 ชั้น มี 5 ห้องนอน Conect (River View)

จองห้องพักและสอบถามรายละเอียด

Using cookies
This site uses cookies for you to have the best user experience. If you continue to browse you are consenting to the acceptance of the aforementioned cookies and acceptance of our cookie policy